EKEXV100 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV100 | Daikin

£93.00 ex VAT

EKEXV100 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV100

In Stock

Description

Expansion Valve Kit Ekexv100

Part Number: EKEXV100

Manufacturer: Daikin