EKEXV125 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV125 | Daikin

£102.00 ex VAT

EKEXV125 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV125

In Stock

Description

Expansion Valve Kit Ekexv125

Part Number: EKEXV125

Manufacturer: Daikin