EKEXV140 | DAIKIN EXP VALVE KIT EKEXV140 | Daikin

£117.00 ex VAT

EKEXV140 | DAIKIN EXP VALVE KIT EKEXV140

In Stock

Description

Daikin Exp Valve Kit Ekexv140

Part Number: EKEXV140

Manufacturer: Daikin