EKEXV200 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV200 | Daikin

£141.00 ex VAT

EKEXV200 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV200

In Stock

Description

Expansion Valve Kit Ekexv200

Part Number: EKEXV200

Manufacturer: Daikin