EKEXV250 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV250 | Daikin

£156.00 ex VAT

EKEXV250 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV250

In Stock

Description

Expansion Valve Kit Ekexv250

Part Number: EKEXV250

Manufacturer: Daikin