EKEXV63 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV63 | Daikin

£83.00 ex VAT

EKEXV63 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV63

In Stock

Description

Expansion Valve Kit Ekexv63

Part Number: EKEXV63

Manufacturer: Daikin