EKEXV80 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV80 | Daikin

£85.00 ex VAT

EKEXV80 | EXPANSION VALVE KIT EKEXV80

In Stock

Description

Expansion Valve Kit Ekexv80

Part Number: EKEXV80

Manufacturer: Daikin