EKHBH008BB6V3 | DAIKIN HYDROBOX H 6KW 1P EKHBH008BB6V3 | Daikin

£1,474.00 ex VAT

EKHBH008BB6V3 | DAIKIN HYDROBOX H 6KW 1P EKHBH008BB6V3

In Stock

Description

Daikin Hydrobox H 6kw 1p Ekhbh008bb6v3

Part Number: EKHBH008BB6V3

Manufacturer: Daikin